dt em tháo luôn cường lực mà vẫn đơ cảm ứng là sao ai giải thích cho e cái :((