เดี๋ยวต้องไปลอกวิธีติดบ้างแล้ว ตอนนี้วางไว้ข้างบนเฉยๆ เบรคแรงๆทีล่วงตลอด