แช่ถังข้าวสารได้ผลจริงๆครับ ลองมาแล้ว 3 เครื่องครับ