Khi dùng Esim thì có nghĩa thay đổi công nghệ phát đáp nên tất cả các dòng sẽ được trang bị Esim tương tự như SIM,MCRO SIM, NANO SIM như hiện tại!
HTV 703