ผมก็ซื้อที่ชาร์จ(สีขาว)กับสายชาร์จแบบเดียวกับ จขกท มันก็ขึ้นชาร์จด่วนนะครับ เพียงแต่ข้อเสียที่ชาร์จตัวนี้คือเวลาชาร์จแล้วใช้ไปด้วยระบบทัชหลอนมาก