รองรับ ถ้าใช่จะขึ้นว่าชาร์จด่วน อยู่ที่อุปกรณ์ด้วย สาย และที่ชาร์จ