Mình bị tương tự, miband3 không có trong ds đã ghép nối trên điện thoại, nhưng không thể kế nối được với miband3