Mở bluetooth lên, vào tìm xem còn kết nối với miband thì ngắt kết nối rồi pair lại bằng Mifit bạn nhé