từ ios chuyển sang dùng miui còn vương vấn làm gì nữa