tuankiet.penguin
Bạn xài một thời gian rồi xem thử có lỗi nào xảy ra ko? mặc dù là bản ổn định nhưn ...

hình như bản chính thức sẽ k lỗi như beta bác nhỉ