máy bác có vấn đề rồi chứ tôi lên nó ít hap hẳn lun mà.redmi s2 gobal