dễ tùy biến, tương thích rộng, trang bị thêm các tính năng tạo sự khác biệt