Mấy tháng nay em vào app Diễn Đàn MIUI rồi vào mục diễn đàn của redmi S2 thì nó lỗi như hình