Nắng Việt : vote cho chủ tịt Mi Fan Đà Nẵng, sắp đến Tết rồi, mần cái ọp lai như năm ngoái nha !!!