mình vote cho chủ tịch club DN Nắng Việt. hết mình vì anh em trong các buổi offline và hỗ trợ từ ngày đầu trong group chat club