Trong một năm mình thấy hoạt động tích cực, hỗ trợ giải quyết tốt các vấn đề, chia sẻ những bài viết hay những thông tin hữu ích, Hải Tùng như một đầu tàu thúc đẩy mi community phát triển, mình vote Hải Tùng không phải kojiro nha :), đặt tên lừa tình quá