Gửi lời cảm ơn đến anh em Mod của Mi Comm. Năm qua các anh em đã làm việc rất tích cực và đầy trách nhiệm. Nổi trội là Lâm - Kojiro, em xứng đáng là đầu tàu của anh em Mod . Xin nhiệt tình ủng hộ các anh em Mod trong niên khóa 2019, chúc các anh em luôn khỏe mạnh và đầy nhiệt huyết, đoàn kết và luôn thông cảm cho nhau, chúng ta sẽ luôn là những anh em tốt, là những cầu nối vững chắc cho Mi Fan hòa nhập Mi Comm rộng rãi hơn trong năm 2019. Yêu mến anh em nhiều lắm!

from app

from app

Rate

Number of participants 1Experience +20 Collapse Reason
Fat Bunny + 20 Có sức hút

View Rating Log