Ace cho mị hỏi, có tính phí gì thêm hem dọ? Sinh viên nên hỏi cho chắc hihi :3