เชื่อมต่อยากครับมือถือบางตัวไม่รองรับmhl<br>
ผมก็ลอมมาหมดแล้วครับไม่รองรับนอกจาก<br>
ส่งภาพผ่านไวฟาย