iCheezes
เสียบแล้วในแจ้งเตือนมีเด้งแจ้งบอกอะไรมั้ย ลองไปดูใ ...

ไม่มีแจ้งเตือนครับ ปกติต้องมีเด้งขึ้นมา เข้าไปดูใน dev แล้วก็ไม่มีครับ