เสียบแล้วในแจ้งเตือนมีเด้งแจ้งบอกอะไรมั้ย ลองไปดูในโหมดนักพัฒาครับ