ปล่อยไว้อย่างนั้นครับ แล้วปิดเนต รอจนมันขึ้นกำลังรอเครือข่าย แล้วก็เปิดเนตใหม่