mi note 3 camera chả có cái cải tiến gì cả toàn muỗi chán