nhưng mà nói đi cũng nói lại là đã up lên thì nhà phát hành nên làm nó tốt hơn chứ đừng có tệ hơn bản cũ thì mọi người đâu cần phải quay lại làm chi