Bình thường mà. Nhân tiện thì Pocophone beta android 9 có cai 960 fps, đang tập với nó, hơi khó căn thời gian.