Tich Tak
nhưng mà nói đi cũng nói lại là đã up lên thì nhà phát hành nên làm nó tốt hơn c ...

Google nhé bạn đi mà hỏi ! Xiaomi chả làm đc gì