muốn xuống 8 thì mi flash :)) ae có vẻ căng thẳng quá.