Nhiều bạn cứ hóng máy được lên Android 9 và để rồi không thể quay lại. Đúng là "trèo cao ngã đau"