Tạm hoãn thôi mà. Mấy bản rom gần đây cũng đâu có thay đổi gì trên redmi 5 đâu