Nếu bạn không game thì tốt, còn chơi game thì pin càng nhiều càng tốt, không giới hạn.