Tùy cường độ sử dụng. Nếu bạn chơi game nhiều thì 3-4 tiếng. Chỉ dùng các tác vụ nhẹ thì 6-7 tiếng. Mình đang nói thời gian onscreen nha.Dựa theo kinh nghiệm trên chiếc mi 5 cũng pin 3000