Giang2412 gửi lúc 2018-12-07 17:52:39
5G Việt Nam bao giờ mới có

Dùng mạng mà không thấy có ý nghĩa gì nhiều.
Cũng như máy mạnh ấy, dùng mãi rồi cũng không thấy khác.