fairysaint gửi lúc 2018-12-06 13:22:23
Mi 8 chi phức tạp vậy, bài viết này chắc cũ rồi hả, mi 8 đã beta có Android 9 rồi nha ...

LInk ở đâu vậy bác? Tìm mấy hôm nay định lên bản mới đây