Mi 8 chi phức tạp vậy, bài viết này chắc cũ rồi hả, mi 8 đã beta có Android 9 rồi nha