Không phải Mi8 lên Android 9 lâu rồi à, bản Rom 10.2.3