Có rom india stable nữa hả? Tưởng global vs china thôi chứ