bản quốc tế bị gỡ rồi úp lên ko chơi đx nữa bạn ới,h cài bản vn mới chơi đc