mình chỉ cần mi8 chính hãng giảm giá thêm 1 tí nữa để e mua ạ