Miui 10 8.11.15 có những lỗi như sau: bị lag, lỗi loa ngoài đang nghe rè rè rồi lại nghe, lên Android 8.1 nhưng nói chung rất lag.