Miui 10 bản 8.11.15 vẫn chưa khắc phục được lỗi không hiện biểu tượng ứng dụng mà chỉ là một hình vuông nhỏ màu trắng thoi. Buồn ghê..