"...dla Was mnóstwo wyprzedarzy!" - kto to napisał? Proszę nie tłumacz się pośpiechem!

from app

from app