Chờ một cái gì đột phá của xiaomi như mi mix 2 chứ mi6, mi6 plus không ăn thua lắm