mong đợi camera kép mà đọc thông tin như trên xong cảm thấy khá thất vọng :(