Dùng Youtube Vanced cũng có! mà đt khó phân biệt đc 720p vs 2160p, xuất hình ra tv 4k thì còn hy vọng phân biệt đc