cái này cũng có thể dùng từ ứng dụng newpiper đó bạn