Hải Tùng
Nhưng mà lỗi bạn gặp phải là gì?

tải ko đc sticker