cái này tôi nghĩ k phân phối ở vn đâu. nếu có phân phối thì mấy cái máy của hãng khác chỉ có ế. xin thề là như vậy.