gì chứ,cứ tối ưu đc màn hình là ngon.Chứ cầm mấy con màn >5,5 là chỉ trực rơi