Cái viền màn hình đừng dày quá như mi5 hay 5s là ngon rồi