tốt cảm ơn bạn đã lắng nghe và xoá chữ xem tí thôi :D mình rất sẵn lòng nhấp link quảng cáo nhưng chất lượng phần mềm thế này thì mới được